OBS Viktig information för reparation av iPhone 7 och uppåt

11 apr 2018 | FHR Trading AB

OBS Viktig information för reparation av iPhone 7 och uppåt

Vi vill informera om ett problem som kan uppstå efter reparationer med kopia skärmar för iPhone 7 och senare modeller. Detta är ett fel som är vanligare för dem allra billigaste skärmarna som finns på marknaden. Vi har hittills inte haft detta problem med våra egna skärmar utan vill endast dela med oss om informationen.

Telefoner som tidigare har reparerats med en kopia LCD kan få problem vid nästa reparation om man försöker montera en original LCD.
Problemet som kan uppstå är att original skärmen inte fungerar korrekt på telefonen, ingen touch, touchen fryser sig och liknande. Byter man istället tillbaka till en ny kopia skärm så kommer det fungera fel fritt. Detta beror på att kopia och original skärmarna har olika data som inte alltid är kompatibla med varandra. Det är alltså inget fel på original skärmen, det är telefonens data som har omprogrammerats av kopia skärmen. Så därför är det viktigt att ni testar skärmen på en annan telefon så att ni slipper skicka tillbaka en helt fungerande skärmar i retur.

För er som har test telefoner/maskiner så rekommenderar vi er att ha en för kopia skärmar och en för original skärmar.

Detta gäller som sagt inte alla kopia skärmar, det finns flera fall där det fungerar bra att byta från kopia till original men detta är ett allt vanligare fel som börjat rapporteras och även bekräftat av Apple Inc. Det kan vara bra för er att fråga era kunder innan om dem tidigare har reparerat sin telefon.

Vi känner hittills inte till något fall där våra skärmar ska ha omprogrammerat telefonen till endast kunna ha kopia skärm. Vi har även gjort flera tester med våra AC factory skärmar och det har fungerat utan problem. Vi kan varmt rekommendera dessa till er.
Klicka här för att komma till våra AC Factory skärmar.